आधार लिंक केवायसी करणे यासह इतरही काही प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने ते अपात्र