या जिल्ह्यातील 2 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 115 कोटींचा पिक विमा वाटप सुरू