विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये डीबीटीच्या माध्यमातून पाच हजार रुपयांचे अनुदान