शेतकऱ्यांना नॅनो खतासाठी 50 टक्के एवढे अनुदान योजनेअंतर्गत दिले जाणार