कन्या सुमंगल योजने अंतर्गत मिळवा 15000रू लाभ | Kanya Sumangal Yojana

कन्या सुमंगल योजने अंतर्गत मिळवा 15000रू लाभ | Kanya Sumangal Yojana

कन्या सुमंगल योजने अंतर्गत मिळवा 15000रू लाभ | Kanya Sumangal Yojanaकन्या सुमंगल योजनेअंतर्गत मुलीला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो,खेड्यामध्ये मुलीच्या विचाराबद्दल एक वेगळीच परिभाषा मनामध्ये तयार असते, त्याचप्रमाणे त्या विचाराला बदलण्याकरिता शासनाचा हा एक प्रकारचा बदलावाचा निर्णय म्हणजे कन्या सुमंगल योजना होय. या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळते त्या अनुदानामुळे मुलीला सुशिक्षित करता येते. महाराष्ट्र कन्या सुमंगल … Read more