किराणा दुकान व्यवसाय कसा सुरू करायचा? How to Start a Grocery Store Business?

किराणा दुकान व्यवसाय कसा सुरू करायचा? How to Start a Grocery Store Business?

किराणा दुकान हा एक महत्त्वपूर्ण असा व्यवसाय आहे जो आपण ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागांमध्ये सुरू करू शकतो. आज खेड्यापाड्यात तसेच मोठ्या शहरांमध्ये आपल्याला अनेक छोटी मोठी किराणा दुकाने दिसतात. किराणा दुकान व्यवसाय कसा सुरू करायचा? किराणा दुकानांमध्ये असणारा स्कोप तसेच किराणा दुकान सुरू करण्याकरिता आवश्यक असणारे भांडवल इत्यादी सर्व बाबी तसेच किराणा दुकान सुरू … Read more