शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अग्रीम पीक विम्याची रक्कम जमा करावी,अन्यथा 12% व्याजासह रक्कम द्यावी लागणार | Notices to Insurance Companies

शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अग्रीम पीक विम्याची रक्कम जमा करावी,अन्यथा 12% व्याजासह रक्कम द्यावी लागणार | Notices to Insurance Companies

राज्यातील शेतकऱ्यांना अग्रीम पिक विम्याची रक्कम लवकरात लवकर मिळावी याकरिता सतत कृषी विभागाअंतर्गत प्रयत्न केले जात आहे व त्यातीलच एक …

Read more