केंद्राने पाठवलेले 12 अधिकाऱ्यांचे पथक राज्यात दाखल, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार | Drought conditions

केंद्राने पाठवलेले 12 अधिकाऱ्यांचे पथक राज्यात दाखल, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार | Drought conditions

राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवल्याने शेती पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले अशा परिस्थितीमध्ये शेती पिकाचा आढावा घेऊन शासना अंतर्गत …

Read more